Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
466016
Hankinnan nimi
Tohmajärven kunnallistalon julkisivusaneeraus
Päätöspäivämäärä
29.9.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnallistalon julkisivusaneerausurakan hankinnan tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Julkisivusaneerattavan rakennuspaikka on osoitteessa Talluksentie 1, 82600 Tohmajärvi. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Urakoitsijat voivat aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta ja urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle. Urakka on tehtävä yhtäjaksoisesti työn aloittamisesta loppuun saakka. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Rakennussuunnittelu Immonen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka