Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
468765
Hankinnan nimi
Hammaslahden koulun rakentaminen, ilmanvaihtourakka
Päätöspäivämäärä
29.9.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Hammaslahden koulun ilmanvaihtourakan hankinnan. Rakennuskohde käsittää uuden koulun rakentamisen tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Rakennuspaikan osoite on Opettajantie 1, 82200 Hammaslahti. Kohteen toteuttamisen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (Yse 1998 §4). Koulun tontin vieressä olevan Opettajanpolun (katu) rakennustyöt ja naapuritontilla olevan uuden pysäköintipaikan rakentaminen sekä asiakirjoissa esitetyt hulevesien käsittelyn edellyttämät tontin ulkopuoliset työt sisältyvät myös hankkeeseen. Työt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työmaata koskeva rakennustyövakuutus on otettu, sopimuksen mukaiset vakuudet on jätetty rakennuttajalle, vastaava työnjohtaja on hyväksytty ja julkisista hankinnoista annetun lain mukainen oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Rakennuttaja pyrkii tekemään urakoitsijoiden valintapäätökset ja urakkasopimukset siten, että kohteen rakennustyöt voi aloittaa 27.11.2023. Rakennuksen sisäpuolisten töiden tulee olla valmiit ja luovutettavissa käyttöön 30.5.2025. Kokonaisuudessaan töiden tulee olla valmiina 30.6.2025. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Are Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka