Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
470791
Hankinnan nimi
Kolin ulkoilureittien muutostyöt / Lieksan kaupunki
Päätöspäivämäärä
29.9.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kolin ulkoilureittien puiden kaadon ja raivausurakan hankinnan. Perustettavilta reiteiltä tulee poistaa nykyinen puusto kokonaisuudessaan. Perustettavien reittien tulee olla kuusi (6) metriä leveitä. Reiteiltä poistettavat puut jää urakoitsijan omaisuudeksi. Urakka on tehtävä yhtäjaksoisesti työn aloittamisesta loppuun saakka. Urakan on oltava kaikilta osiltaan täysin valmiina ja kaikki viimeistelytyöt tehtynä viimeistään 30.11.2023. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksenmukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus osa-aluetta kohden, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Artexon Oy - Kolin ulkoilureittien maansiirto/kaivutyöurakka (alv 0 %) - Kolin ulkoilureittien puiden kaato ja raivausurakka (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka