Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
384349
Hankinnan nimi
Tulkkauspalvelut
Päätöspäivämäärä
5.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tulkkauspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.10.2023 - 30.9.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Tulkkauspalveluita tilataan laajasti erilaisten palvelujen ja tilanteiden tarpeisiin. Tarvetta on sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon vastaanotto- ym. tilanteissa, lastensuojelussa, maahanmuuttajapalveluissa sekä aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa. Oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa tulkkausta tarvitaan lähinnä kommunikointiin lasten vanhempien kanssa erilaisissa opetus- ja kasvatushenkilöstön tapaamisissa ja vanhempainilloissa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Palvelutoiminnassa on huomioitava mm. työsuojelu ja ergonomia. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä ja tiedoksiannetaan yhtä aikaa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien (päätöksen liitteenä Hyvinvointialue_paatosote_Tulkkauspalvelut), ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Hankintamalli on osa-alueissa 1 - 3 kolmen (3) palveluntuottajan hankintasopimus per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Osa-alueessa 4 hankintamalli on yhden (1) palveluntuottajan hankintasopimus, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen erillinen sopimus. Tilaaja tekee sopimuskaudella tilaukset suoraan valitulta palveluntuottajalta (= toimintamalli sopimuskaudella).

Valitut toimittajat

Evantia Oy - 3. Viittomakielen tulkkaus (alv 0 %) Pohjois-Savon Tulkkikeskus - 1. Asioimistulkkaus paikan päällä (alv 0 %) Semantix Finland Oy - 4. Pikatulkkaus (alv 0 %) - 2. Asioimistulkkaus puhelimitse ja videotulkkauksena sekä ilmoitustulkkaus (alv 0 %) Tultra Oy - 1. Asioimistulkkaus paikan päällä (alv 0 %) - 2. Asioimistulkkaus puhelimitse ja videotulkkauksena sekä ilmoitustulkkaus (alv 0 %) Youpret Oy - 1. Asioimistulkkaus paikan päällä (alv 0 %) - 2. Asioimistulkkaus puhelimitse ja videotulkkauksena sekä ilmoitustulkkaus (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut