Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023466250
Hankinnan nimi
Kotkan kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut
Päätöspäivämäärä
3.10.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus

Kotkan kaupungin henkilöstöasioiden yksikkö (tilaaja) pyytää tarjoustanne henkilöstön työterveyspalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta sisältää lakisääteiset työterveyspalvelut, työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muut työterveyshuoltopalvelut (KELA korvausluokat I, II ja 0) seuraavalle henkilöstömäärälle: vakituisia keskimäärin noin 1 400 henkilöä ja määräaikaisia keskimäärin noin 400-500 henkilöä. Tarjouspyyntö annetaan keskimäärin noin 1 875 henkilöstömäärällä. Vuoden 2025 alusta alkaen kaupungin palvelukseen on tämän hetkisen tiedon mukaan siirtymässä TE-palveluista noin 80 työntekijää. Hinnoittelumallina on suoriteperusteinen hinnoittelu.

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut