Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
461716
Hankinnan nimi
Museon kokoelmakeskuksen hylly- ja säilytysjärjestelmät, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
4.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle museon kokoelmakeskuksen hylly- ja säilytysjärjestelmän hankinnan. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy rakentaa museon kokoelmakeskuksen osoitteeseen Pamilonkatu 9, 80100 Joensuu. Tilat ovat suunniteltu museaalisten kokoelmien säilyttämistä ja huoltamista varten. Vuoden 2023 loppupuolella valmistuviin tiloihin muuttavat taidemuseon ja Pohjois-Karjalan museon säilytys, varastointi ja muut tukitoiminnot. Kokoelmakeskuksen ja museoiden välillä tapahtuva siirtolava liikenne on noin 300 lavaa vuodessa. Hyllyillä olevien lavojen siirto tapahtuu trukilla. Osa nykyisen kokoelmakeskuksen hyllyistä hyödynnetään ja siirretään uuteen kokoelmakeskukseen. Nykyinen kokoelmakeskus sijaitsee osoitteessa Pilkontie 2, 80130 Joensuu. Välimatkaa maantietä pitkin uuden ja vanhan kokoelmakeskuksen välillä on n. 1,6 km. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Constructor Finland Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat