Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
469570
Hankinnan nimi
Sanelujen purkupalvelut, Siun työterveys Oy
Päätöspäivämäärä
5.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun työterveys Oy:n sanelujen purkupalvelun hankinnan sopimuskaudelle 1.2.2024 – 31.12.2024 + optiona toistaiseksi voimassaoleva sopimus molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hankinnan kohteena on sanelujen purkupalvelu Siun työterveys Oy:lle. Palvelua ostetaan lisäpalveluna oman palvelutuotannon rinnalle. Tarjoajan tulee varautua myös siihen, että palvelua voidaan hankkia sopimuskaudella tilapäisesti pelkästään ostopalveluna, ts. ostopalvelun tarve voi tilapäisesti koskea koko Siun työterveys Oy:n saneluvolyymia. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) sopimustoimittajan sopimus. Tilaaja tekee tilaukset suoraan valitulta sopimustoimittajalta. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan tarpeellinen sekä käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä.

Valitut toimittajat

Diktamen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut