Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
458997
Hankinnan nimi
Lupakoulutukset Joensuun kaupungin henkilökunnalle
Päätöspäivämäärä
5.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin henkilöstölle suunnattavien lupakoulutuksien hankinnan sopimuskaudelle 1.10.2023 - 30.9.2025 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.10.2025 - 30.9.2026 sekä 1.10.2026 - 30.9.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus- tai optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) palveluntuottajan hankintasopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta palveluntuottajalta.

Valitut toimittajat

Ahertava Oy - 2. Turvallisuuskoulutus uhka- ja vaaratilanteisiin (alv 0 %) - 4. Alkusammutuskoulutus (alv 0 %) Koillis-Savon Koulutus oy - 9. Työturvallisuuskorttikoulutus, CAP-koulutus (alv 0 %) - 6. Työturvallisuuskorttikoulutus (alv 0 %) Riveria koulutuspalvelut oy - 10. Ennakoiva ajo ja taloudellinen ajotapa -koulutus, CAP-koulutus (alv 0 %) - 11. Trukkikoulutus, CAP-koulutus (alv 0 %) - 12. Raskaan kaluston ennakoiva ajo -koulutus, CAP-koulutus (alv 0 %) - 16. ADR-säiliökurssi (alv 0 %) - 5. Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus (alv 0 %) Savonia-ammattikorkeakoulu oy - 1. Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintakoulutus (Avekki) (alv 0 %) Uskalla Auttaa Koulutuspalvelut Oy - 3. Ensiapukoulutukset ja turvallisuuskävely (alv 0 %) - 8. Ensiapukoulutus, CAP-koulutus (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut