Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
HA/3395/02.08.00.00.04/2023
Hankinnan nimi
Esitystekniikan laitteet ja palvelut 2023-2026 (2027) - Päijät-Soten AV-laitteet
Päätöspäivämäärä
9.10.2023
Hankintayksikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kuvaus

Hankinnan kohteena ovat 20 kohteen kokous/neuvotteluhuoneiden AV-laitteisto sisältäen tuntivelotteisesti laskutettavan asennuksen ja käyttöönoton. Kohteisiin hankittavien tuotteiden toimitusaika on määritelty sopimuksen luvussa 7.1. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelut ja niiden vähimmäisvaatimukset sekä liitteessä 4. Asiakaskohtainen sopimus sekä liitteessä 5. Kohdeluettelo. Hankinta mahdollistaa sopimuskauden aikana myös puitesopimuksen liitteen 1 a Hankinnan kohteen kuvaus -dokumentissa kuvattujen laitteiden ja järjestelmien hankinnan. 20 kohteen laitteet hankitaan asennuksineen ja käyttöönottoineen kertaluonteisesti. Muiden hankinnan kohteiden osalta sopimus on voimassa vuoteen 2026. Tilaaja voi tulla tarvittaessa täydentämään tai supistamaan tilattavien tuotteiden määrää pyydetyistä määristä. Tilaaja pidättää itselleen myös oikeuden vaihtaa lopullisessa tilauksessa yksittäisiä tuotteita, mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perusteet. Hankittavien tuotteiden/palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Vertailutuotteet ja hintalomake sekä sitä täydentävässä liitteessä 5. Kohdeluettelo. Puitesopimuksen sopimuskausi on 4.9.2023 - 3.9.2026. Lisäksi Hanselilla on optio jatkaa sopimuskautta enintään yhdellä (1) vuodella. Puitesopimukseen perustuvia Asiakkaan hankintasopimuksia voidaan tehdä puitesopimuksen voimassaolon aikana niin, että tuotteiden ja käyttöönottoa tukevien palvelujen (liitteen 1b Palvelut ja niiden vähimmäisvaatimukset, luvut 3-4) toimitus tapahtuu viimeistään 18 kuukauden kuluessa puitesopimuksen päättymisestä. Asiakaskohtaiseen sopimukseen sovelletaan tämän puitesopimuksen ehtoja asiakaskohtaisen sopimuksen päättymiseen saakka.

Valitut toimittajat

Advania Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Minikilpailutus
Hankintalaji