Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
469141
Hankinnan nimi
Rakennesuunnittelun puitejärjestely vuosille 2024 - 2026 (2027)
Päätöspäivämäärä
11.10.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus

Lohjan kaupunki kilpailuttaa kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointihankkeiden rakennesuunnittelun etukäteen yksilöimättömissä rakennushankkeissa tarvittavaa rakennesuunnittelua varten vuosiksi 2024 - 2026. Sopimusta on mahdollista jatkaa optiokaudella vuodeksi 2027. Tarjouskilpailun perusteella kolmen (3) toimijan kanssa solmitaan puitesopimus. Myöhemmin yksilöitäviin toimeksiantoihin valitaan sopimuskumppaneiden joukosta kokonaistaloudellisesti edullisin sopimuskumppani hankkeen ominaispiirteet ja sopimuskumppanin erityisosaaminen ja kokemus huomioiden. Tilaaja voi myös kilpailuttaa hankekohtaisesti suunnittelijat puitesopimuskumppaneiden joukosta. Tämä hankinta ei koske projektikohtaisesti toteutettavia isoja peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeita, joihin suunnittelijat valitaan aina erillisellä kilpailutuksella.

Valitut toimittajat

A-Insinöörit Suunnittelu Oy - FCG Finnish Consulting Group Oy - Raksystems Insinööritoimisto Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut