Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
465194
Hankinnan nimi
Sirulliset muovikortit, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle
Päätöspäivämäärä
12.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sirullisten muovikorttien sekä niiden painatuksesta hankinnan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle sopimuskaudelle (tavoite) 01.10.2023 - 30.09.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.10.2025 - 30.09.2026 sekä 01.10.2026 - 30.09.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa. Hankintasopimus tulee voimaan, kun hankinta on saavuttanut lainvoiman ja sopimus on molemmin puolin allekirjoitettu.

Valitut toimittajat

Visiolink Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat