Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
457506
Hankinnan nimi
Erikoislääkäripalvelut ja neuropsykologiset tutkimukset työllisyyspalvelujen ja -hankkeiden asiakkaille
Päätöspäivämäärä
12.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti erikoislääkäripalvelujen ja neuropsykologisten tutkimuspalvelujen hankinnan työllisyyspalvelujen ja -hankkeiden asiakkaille sopimuskaudelle 23.10.2023 - 31.12.2024 tarjouspyynnön mukaisesti. Tilaajina hankinnassa on Topakka-hanke, YTYÄ!-hanke ja näiden hankkeiden hankekuntien työllisyyspalvelut hankkeineen. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava E-liitteen mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) palveluntuottajan hankintasopimus per osa-alue, jossa valittujen palveluntuottajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Toimintamalli sopimuskaudella: Kaikissa osa-alueissa valitut palveluntuottajat asettuvat tarjousvertailun pisteiden perusteella etusijajärjestykseen (eniten pisteitä saanut on järjestyksessä ensimmäinen) osa-alueittain. Palvelu ostetaan osa-alueen etusijajärjestyksessä ensimmäiseltä asiakkaalle soveltuvalta palveluntuottajalta. Mikäli asiakas tarvitsee ajan nopeammin kuin ensisijainen palveluntuottaja pystyisi ajan tarjoamaan (esim. lausunnon tarve tms.), tai muun kuin ensisijaisen palveluntuottajan toimipiste on asiakasta maantieteellisesti lähempänä, tilaaja voi tilata palvelun etusijajärjestystä noudattaen järjestyksessä seuraavalta palveluntuottajalta, jolta aika järjestyy asiakkaan tarvitsemassa aikataulussa ja jonka toimipiste on asiakasta maantieteellisesti lähempänä. Saman asiakkaan samaan palvelutarpeeseen varataan aika aina saman palveluntuottajan samalle lääkärille, mikäli tämä asiakkaan tarvitseman aikataulun puitteissa on mahdollista. Hankinnan tilaajat hankkivat palveluja asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Tilaajat eivät sitoudu vähimmäisostomääriin sopimuskauden aikana ja pidättävät oikeuden hankkia palvelua ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän.

Valitut toimittajat

Coronaria Psykiatria Oy - 7. Neuropsykologiset tutkimukset lähivastaanottopalveluna (alv 0 %) Oulun Psykiatriakeskus Oy - 4. Psykiatrin etävastaanottopalvelut (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut