Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023-015
Hankinnan nimi
Sisustus- ja irtokalustesuunnittelu 2023 - 2025 (2027)
Päätöspäivämäärä
17.10.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus

Hankinnan kohteena on Porvoon kaupungin toimitilapalveluiden hallinnassa olevien kiinteistöjen korjaus- ja muutostöiden sekä uudisrakennuskohteiden sisustus- ja irtokalustesuunnittelu. Kohteet ovat koulu-. päiväkoti- ja toimistokohteita. Toimeksiantojen koko ja sisältö vaihtelee pienistä yksittäisistä tehtävistä laajempiin tehtäväkokonaisuuksiin. Hankinta on jaettu osa-alueisiin siten, että tarjouksen voi jättää vain toiseen osa-alueeseen, ei molempiin: 1. Laajamittaiset toimeksiannot - esim. uudet väistötilat 2. Yksittäiset toimeksiannot - esim. yksittäisen tilan kalustemuutokset Tilaaja valitsee osa-alueeseen 1. kolme (3) toimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä ja osa-alueeseen 2. valitaan kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet tarjoajat. Suunnittelussa noudatetaan Sisustussuunnittelun tehtäväluetteloa SIS12 (RT 10–11192) soveltuvin osin.

Valitut toimittajat

Arkkitehtitoimisto Lahdelma Mahlamäki Oy - Yksittäiset toimeksiannot Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy - Yksittäiset toimeksiannot AW2 Architects Oy - Yksittäiset toimeksiannot Haptik Oy - Laajamittaiset toimeksiannot MUUAN Oy - Yksittäiset toimeksiannot Ramboll Finland Oy - Laajamittaiset toimeksiannot Sistem Oy - Laajamittaiset toimeksiannot Sisu Interior - Yksittäiset toimeksiannot Studio Smyg Oy - Yksittäiset toimeksiannot VPL Arkkitehdit Oy - Yksittäiset toimeksiannot WSP Finland Oy - Yksittäiset toimeksiannot

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut