Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
472961
Hankinnan nimi
Papinkankaan teollisuusalue, Projekti 2719
Päätöspäivämäärä
17.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Papinkankaan teollisuusalueen, Projekti 2719 maanrakennusurakan hankinnan. Hankkeessa rakennetaan uudisalueelle vesihuoltojärjestelmä ja kadun rakennekerrokset sekä katuvalaistus. Työt suoritetaan opetustyömaana siten, että varsinaiset työt suorittavat Riverian oppilaat urakoitsijan johdolla. Tarjous pyydetään yksikköhintaurakkana. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun opetusvelvollisuuksiin liittyvät vaatimukset on suoritettu ja tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 1998 17 §). Varsinaiset maanrakennustyöt on aloitettava kuitenkin viimeistään 8.1.2024. Kadunrakennusurakka on oltava kokonaisuudessaan valmiina 28.6.2024 mennessä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Maansiirto E. Huttunen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka