Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
469774
Hankinnan nimi
Ilomantsin kunnan aurauspalvelut
Päätöspäivämäärä
18.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin kunnan aurauspalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2023 - 31.5.2026. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on useamman eli viiden (5) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. palvelu sisältyy. Eniten pisteitä saanut on ensisijainen toimittaja, toiseksi eniten toissijainen jne. Ensisijaiselta toimittajalta tilataan siis palvelu ensisijaisesti. Mikäli tämä on estynyt tai tarve on useammalle toimittajalla, seuraavaksi tilataan toissijaiselta jne.

Valitut toimittajat

Arskan kone oy - Kohde 1. Nelivetotraktori - Kohde 2. Kuorma-auto - Kohde 3. Pyöräkuormaaja - Kohde 4. Tiehöylä - Kohde 3. Pyöräkuormaaja - Kohde 2. Kuorma-auto - Kohde 3. Pyöräkuormaaja - Kohde 3. Pyöräkuormaaja - Kohde 3. Pyöräkuormaaja - Kohde 2. Kuorma-auto Kaivuu ja Kuljetus Kari Kuivalainen Oy - Kohde 3. Pyöräkuormaaja - Kohde 3. Pyöräkuormaaja Petri Volotinen - Kohde 1. Nelivetotraktori T:mi Kuuksenvaaran konepalvelu - Kohde 1. Nelivetotraktori - Kohde 1. Nelivetotraktori

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut