Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
426352
Hankinnan nimi
Kontiolahden seurakunnan hautausmaiden hoitohautojen ja kukkaistutusten hoito
Päätöspäivämäärä
19.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden seurakunnan hautausmaiden hoitohautojen ja kukkaistutusten hoidon hankinnan sopimuskaudelle 01.11.2023 - 31.10.2027 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Hankinta kilpailutetaan kokonaispalveluna, missä palveluntuottaja vastaa sekä kasvihankinnoista että tehtävistä hautausmaiden hoitotöistä. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä hautaustoimilain mukaan hautausmaa ja hautapaikat tulee hoitaa sen arvoa vastaavalla tavalla ja vainajien muistoa kunnioittaen. Palveluntuottajan tule noudattaa Kontiolahden hautausmaita koskevia ohjeita ja sääntöjä. Hautausmaiden käyttöä ja hoitoa märittää kirkkolaki, kirkkojärjestys, hautaustoimilaki, terveydensuojeluasetus ja Kontiolahden seurakunnan muut ohjeet, säännöt ja päätökset mm. hautaustoimen ohjesäätö, hautausmaiden käyttösuunnitelma ja hautojen hoidon ohjeistus. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Kivityö T.Kinnunen Ky

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut