Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
469560
Hankinnan nimi
Pumppaamoauraukset, Vaasan Vesi
Päätöspäivämäärä
23.10.2023
Hankintayksikkö
TeeSe Botnia Oy Ab
Kuvaus

Vaasan Vesi, Påttin puhdistamo pyytää tarjouksia pumppaamoaurauksista talvikausille 2023- 2026 (kolme talvikautta) + (kolme optiovuotta). Pumppaamoja on kaikkiaan noin 130 kpl. Pumppaamot on jaettu maantieteellisesti seitsemään ( 7 ) alueeseen. Tarjouspyyntö sisältää alueet 3 – 7 ja Vähäkyrön alueen. Vaasan kaupungin Katutoimi hoitaa auraukset alueilla 1 ja 2 sekä alikulkupumppaamoilla ja ekopisteiden yhteydessä olevilla pumppaamoilla. Pumppaamot sijaitsevat yleisesti ottaen melko lähellä yleistä tietä tai pyörätietä. Pumppaamolistassa on merkintä pumppaamoista joiden aurattava tieosuus ylittää 50 m. Aurausurakka sisältää tieliittymän-, tieosuuden- sekä pumppaamoiden piha-alueen auraukset. Liittymät aurataan leveiksi ja isoimpien pumppaamoiden piha-alueet aurataan reilun kokoisiksi siten, että imuautolla pääsee kääntymään. Alueella 5, Purolan pumppaamon (JVP 8) piha-alueeseen kuuluu myös pumppaamon sivustalla olevan varastoalueen auraus. Tarjoajalla on mahdollisuus tutustua kohteisiin ennen tarjouksen jättöä. Tutustuminen järjestetään sopimuksen mukaan. Pumppaamoiden aurauslistaan on merkitty tärkeysjärjestys. Pumppaamot jotka on merkitty tärkeysindeksillä 1 tulee olla aurattu kahdeksan tunnin kuluessa hälytyksestä ja –indeksillä 2 vuorokauden kuluessa hälytyksestä. Urakoitsijat hoitavat auraukset itsenäisesti hälytysraja ollessa 4-5 cm eli sama kuin katuosuuksille määrätty. Hinnat ilmoitetaan alueittain / aurauskerta. Tarjottujen alueitten yhteishinta / aurauskerta ilmoitettava (alv 0%) ja hintaliite täytettävä.

Valitut toimittajat

PJI Trading Oy - Aluekartan osa 7 TKT Konepalvelut oy - Vähäkyrön alue Tmi Harri Niemi - Aluekartan osat 3-6

Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Palvelut