Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
473128
Hankinnan nimi
Hammaslahden koulun uudisrakennuksen työmaavalvonta
Päätöspäivämäärä
24.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Hammaslahden koulun uudisrakennuksen työmaavalvonnan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Valvontatehtävän kohteena on Hammaslahden koulun uudisrakentaminen osoitteessa Opettajantie 1, 82200 Hammaslahti. Koulun lisäksi kohteessa tulee toimimaan kirjasto ja kaupungin palvelupiste. Koulu varustetaan liikuntasalilla. Koulun rakentamisen lisäksi hankkeeseen sisältyy koulun henkilökunnan pysäköintialueen rakentaminen naapuritontille nykyisen kirjaston läheisyyteen. Hankkeeseen kuuluu myös koulun tontin vieressä kulkevan Opettajanpolun (katu) rakentaminen. Kohde tullaan toteuttamaan kiinteähintaisena jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää marraskuun lopulla 2023. Rakennuksen sisäpuolisten töiden tulee olla valmiina toukokuun lopulla 2025. Kohteen tulee olla kokonaisuudessaan valmis kesäkuun lopulla 2025. Valvontatöiden arvioitu kesto on 15.11.2023 – 31.7.2025. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut