Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
477599
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin hallintotalon lasiseinien verhot
Päätöspäivämäärä
25.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallintotalon lasiseinien verhojen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Toimitusehtona on vapaasti asiakkaalla paikoilleen asennettuina, käyttökuntoon säädettynä ja pakkausmateriaalit pois vietynä ja asianmukaisesti kierrätettynä. Rakennuttaja luovuttaa tilat Joensuun kaupungin käyttöön 31.10.2023, jonka jälkeen tiloissa aloitetaan kalusteiden asennukset rakennustöiden valmiustason niin salliessa. Verhoille varattu asennusaika on 20.11. - 24.11.2023. Tarkemmasta asennusajasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen, kun aikataulu varmistuu. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Eurokangas Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat