Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
384349
Hankinnan nimi
Tulkkauspalvelut
Päätöspäivämäärä
6.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tulkkauspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.10.2023 - 30.9.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Tulkkauspalveluita tilataan laajasti erilaisten palvelujen ja tilanteiden tarpeisiin. Tarvetta on sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon vastaanotto- ym. tilanteissa, lastensuojelussa, maahanmuuttajapalveluissa sekä aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa. Oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa tulkkausta tarvitaan lähinnä kommunikointiin lasten vanhempien kanssa erilaisissa opetus- ja kasvatushenkilöstön tapaamisissa ja vanhempainilloissa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Palvelutoiminnassa on huomioitava mm. työsuojelu ja ergonomia. Hankintamalli on osa-alueissa 1 - 3 kolmen (3) palveluntuottajan hankintasopimus per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Osa-alueessa 4 hankintamalli on yhden (1) palveluntuottajan hankintasopimus, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen erillinen sopimus. Tilaaja tekee sopimuskaudella tilaukset suoraan valitulta palveluntuottajalta (= toimintamalli sopimuskaudella).

Valitut toimittajat

Evantia Oy - 3. Viittomakielen tulkkaus (alv 0 %) Pohjois-Savon Tulkkikeskus - 1. Asioimistulkkaus paikan päällä (alv 0 %) Semantix Finland Oy - 4. Pikatulkkaus (alv 0 %) - 2. Asioimistulkkaus puhelimitse ja videotulkkauksena sekä ilmoitustulkkaus (alv 0 %) Tultra Oy - 1. Asioimistulkkaus paikan päällä (alv 0 %) - 2. Asioimistulkkaus puhelimitse ja videotulkkauksena sekä ilmoitustulkkaus (alv 0 %) Youpret Oy - 1. Asioimistulkkaus paikan päällä (alv 0 %) - 2. Asioimistulkkaus puhelimitse ja videotulkkauksena sekä ilmoitustulkkaus (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut