Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
472220
Hankinnan nimi
Viestintä- ja markkinointipalveluiden strateginen kumppanuus ja bränditoimistopalvelut 2024
Päätöspäivämäärä
30.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyysi osallistumishakemuksia Joensuun kaupungin, sen konserniyhtiöiden (erityisesti Business Joensuu Oy ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy) viestintä- ja markkinointipalvelujen strategisesta kumppanuudesta ja bränditoimistopalveluista sopimuskaudelle (tavoite) 1.1.2024 - 31.12.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Hankinnan kohteena ovat Joensuu-konsernin viestintä- ja markkinointipalvelujen strateginen kumppanuus ja bränditoimistopalvelut. Palvelut sisältävät konsernistrategian tai konserniyhtiöiden strategioihin pohjautuvien tavoitteiden mukaista viestinnän ja markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista sekä yhtenäisen brändin ja alabrändien kehittämistä. Palveluissa on kyse uusien kokonaisuuksien suunnittelusta, mutta myös jo toteutettujen brändien ja visuaalisten ilmeiden soveltamisesta sekä eteenpäin kehittämisestä. Viestintä- ja markkinointimateriaaleja ja -toimenpiteitä, kampanjoita ja tapahtumanäkyvyyttä suunnitellaan koko konsernin tarpeisiin tai Joensuun kaupungin tai konserniyhtiöiden tarpeisiin huomioiden toimijoiden (erityisesti Business Joensuu Oy ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy) omat brändit ja erityispiirteet. Hankinta toteutetaan kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä. Ensimmäisessä vaiheessa osallistumishakemuksen jättäneistä ehdokkaista valitaan kolme (3) ehdokasta neuvotteluvaiheeseen. Tämä hankintapäätös on välipäätös neuvotteluvaiheeseen valituista kolmesta (3) ehdokkaasta. Välipäätöksen saatua lainvoiman kolmelle (3) neuvotteluun valitulle palveluntuottajalle lähetetään kutsu neuvotteluihin (Joensuussa). Samassa yhteydessä lähetetään tarkennettu tehtävänanto, materiaali ja ohjeistus neuvotteluissa esitettävän tehtävän eli pienimuotoisen toimintasuunnitelman tekoa varten. Samassa kutsussa ehdokkaat saavat myös ko. toimintasuunnitelman arviointiperusteet. Neuvottelujen jälkeen julkaistaan lopullinen tarjouspyyntö neuvotteluvaiheeseen hyväksytysti osallistuneille ehdokkaille. Kilpailutuksen kohteena oleva sopimus tehdään hankintamenettelyn viimeisessä vaiheessa yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Valitut toimittajat

Avidly Oy - Ellun Kanat Oy - Viestintätoimisto Drum -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut