Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
451224
Hankinnan nimi
Kirkkotie-lehden painatus, taitto ja jakelu sopimuskaudelle 2024 - 2025 + optio 2026 + optio 2027
Päätöspäivämäärä
30.10.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän julkaiseman Kirkkotie-lehden painatuksen, taiton ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1.1.2026 - 31.12.2026 + optio 1.1.2027 - 31.12.2027 tarjouspyynnössä mainituin ehdoin ja laajuudessaan. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2026 - 31.12.2026 ja yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2027 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimukseen sisältyy optio yhteen 12- tai 16-sivuiseen teemalehteen vuodessa. Tarjoaja sitoutuu mahdolliseen optioon tarjouksen jättäessään. Teemalehden julkaisusta päätetään ja ilmoitetaan sopimuskaudella. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden (1) tarjoajan kanssa per osa-alue.

Valitut toimittajat

Karelia Viestintä Oy - Kirkkotie-lehden painatus ja taitto (alv 0%) - Kirkkotie-lehden jakelu kaupunkialueelle (alv 0%) - Kirkkotie-lehden jakelu haja-asutusalueelle (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut