Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
469164
Hankinnan nimi
Sähkösuunnittelun puitejärjestely vuosille 2024 - 2026 (2027)
Päätöspäivämäärä
31.10.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus

Lohjan kaupunki kilpailuttaa kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointihankkeiden sähkösuunnittelun etukäteen yksilöimättömissä rakennushankkeissa tarvittavaa sähkösuunnittelua varten vuosiksi 2024 - 2026. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiokaudella vuodeksi 2027. Tarjouskilpailun perusteella kolmen (3) toimijan kanssa solmitaan puitesopimus. Myöhemmin yksilöitäviin toimeksiantoihin valitaan sopimuskumppaneiden joukosta kokonaistaloudellisesti edullisin sopimuskumppani hankkeen ominaispiirteet ja sopimuskumppanin erityisosaaminen ja kokemus huomioiden. Tilaaja voi myös kilpailuttaa hankekohtaisesti suunnittelijat puitesopimuskumppaneiden joukosta. Tämä hankinta ei koske projektikohtaisesti toteutettavia isoja peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeita, joihin suunnittelijat valitaan aina erillisellä kilpailutuksella.

Valitut toimittajat

Granlund Oy - Suunnitteluliiga Oy - Thelec Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut