Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
469189
Hankinnan nimi
LVI-suunnittelun puitejärjestely vuosille 2024 - 2026 (2027)
Päätöspäivämäärä
1.11.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus

Lohjan kaupunki kilpailuttaa kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointihankkeiden LVI.suunnittelun etukäteen yksilöimättömissä rakennushankkeissa tarvittavaa LVI-suunnittelua varten vuosiksi 2024 - 2026. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella (2027). Tarjouskilpailun perusteella kolmen (3) toimijan kanssa solmitaan puitesopimus. Myöhemmin yksilöitäviin toimeksiantoihin valitaan sopimuskumppaneiden joukosta kokonaistaloudellisesti edullisin sopimuskumppani hankkeen ominaispiirteet ja sopimuskumppanin erityisosaaminen ja kokemus huomioiden. Tilaaja voi myös kilpailuttaa hankekohtaisesti suunnittelijat puitesopimuskumppaneiden joukosta. Tämä hankinta ei koske projektikohtaisesti toteutettavia isoja peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeita, joihin suunnittelijat valitaan aina erillisellä kilpailutuksella.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut