Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
147199
Hankinnan nimi
Ensihoidon ja pelastustoimen työvuorosuunnittelu- ja resurssihallintajärjestelmä
Päätöspäivämäärä
29.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Valitut toimittajat

Linkity Oy

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat