Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
475514
Hankinnan nimi
Kiihtelysvaaran liikuntahallin kuntosalilaitteet ja -välineet
Päätöspäivämäärä
8.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiihtelysvaaran liikuntahallin kuntosalilaitteiden ja -välineiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Hankinnalla korvataan ja täydennetään olemassa olevan kuntosalin varustusta. Tarjottujen tuotteiden, laitteiden ja välineiden tulee olla kuntosalikäyttöön soveltuvia, laadultaan ja ominaisuuksiltaan riittäviä sekä tarkoituksenmukaisia. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Tavaroiden ja laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Ironfit oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat