Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
473005
Hankinnan nimi
Sähkötarvikkeet ja lamput / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Päätöspäivämäärä
14.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sähkötarvikkeiden ja lamppujen hankinnan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle sopimuskaudelle 01.01.2024 - 1.12.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2027 - 31.12.2027 ja 1.1.2028 - 31.12.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois- Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tilaaja käyttää valittuja toimittajia saneerauksen tai pienimuotoisen rakentamisen yhteydessä tarvittavien tuotteiden ostoon. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia rakennusurakoita tai vastaavia kohteita ja tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa erikseen suuremmat kertahankinnat (yli 3000 euroa, (alv 0 %)). Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Toimittajat asetetaan järjestykseen vertailupisteiden perusteella. Ensisijaisesti käytetään eniten vertailupisteitä saanutta toimittajaa. Mikäli ensisijaisen toimittajan toimituskyky ei riitä toimittamaan tarvittavaa tuotetta, käytetään toissijaisia toimittajia vertailupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Riittämättömällä toimituskyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi puuttuvaa tuotetta, pitkää toimitusaikaa tarvittavalle tuotteelle tai muuta vastaavaa puutetta. Lisäksi toissijaisia toimittajia voidaan käyttää, mikäli tarvittavan tuotteen hankinnasta on saatavissa merkittävää synergiaetua tai muussa vastaavassa tapauksessa. Mikäli hankittava tuote on ei sisälly kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" ilmoitettuihin tuoteryhmiin, voidaan tuote hankkia muulta toimittajalta. Tällaiseksi tuotteeksi katsotaan esimerkiksi sähkömoottorit.

Valitut toimittajat

Onninen Oy - Rexel Finland Oy - Würth Elektronik Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat