Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
472473
Hankinnan nimi
Rääkkylän kunnan talviauraukset
Päätöspäivämäärä
20.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti talviaurauksien hankinnan Rääkkylän kunnalle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle (tavoite) 31.10.2023 - 30.10.2025 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 31.10.2025 - 30.10.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena ovat Rääkkylän kunnan kirkonkylän katujen ja piha-alueiden lumenauraukset, hiekoitukset ja polanteen poistoistot. Tarjottujen hintojen tulee sisältää siirrot ja siirtymiset. Auraukset suoritetaan vain, kun sataneen lumen paksuus ylittää 4 cm. Lumia ei saa kasata näkemäalueille. Työ tulee suorittaa siten, ettei piha-, paikoitus-ym. vastaavilta alueilta tarvitse lumikasoja siirtää erikseen kuin poikkeustapauksessa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Maatila Juha Lamminsalo -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut