Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
479139
Hankinnan nimi
Tuho- ja haittaeläinten kartoitus- ja hävityspalvelut (2024-2026) / Joensuun Kodit ja Joensuun Elli
Päätöspäivämäärä
9.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille ja Joensuun Kodit Oy:lle tuho- ja haittaeläinten kartoitus- ja hävityspalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2026 + toistaiseksi jatkuva optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.1.2027 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta sisältää haittaeläinten (rotat, hiiret), ampiaisten, muurahaisten, sokeritoukkien, paperitoukkien, turkiskuoriaisten ja luteiden kartoitus- ja hävityspalvelun. Palvelua tilataan sekä sisä- että ulkotiloihin. Tuholaisia torjutaan esim. asutuissa asunnoissa, viheralueilla, viemäreissä, leikkipaikoilla ja vuokraamissa kiinteistöissä. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sido tilaajia.

Valitut toimittajat

Anticimex Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut