Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
477698
Hankinnan nimi
Kokousten ja tilaisuuksien tarjoilut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
14.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kokousten, kaupungin vastaanottojen, edustustilaisuuksien ja muiden kaupungin tilaisuuksien tarjoilujen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.12.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1. - 31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tekee tilaukset suoraan valitulta toimittajalta tarpeen mukaan. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan, vähimmäistilausmääriin ei sitouduta. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tilaajataho voi puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia sopimustoimittajalta myös muita hankinnan tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita.

Valitut toimittajat

Sulo Ravintolat Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut