Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
470497
Hankinnan nimi
Kehätien vesijohtoverkoston yleis- ja rakennussuunnittelu
Päätöspäivämäärä
14.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin Kehätien vesijohtoverkoston yleis- ja rakennussuunnittelun hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan 325789 Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöt vuosina 2021 - 2022 puitesopimuksen sisäisenä minikilpailutuksena. Suunnitelmat urakka-asiakirjoineen tulee valmistua 15.12.2023 mennessä. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään hankinnan suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Sitowise Oy -

Hankinnan tyyppi
Minikilpailutus
Hankintalaji