Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
467158
Hankinnan nimi
Arkkitehti- ja pääsuunnittelun puitejärjestely vuosille 2024 - 2026 (2027)
Päätöspäivämäärä
15.11.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus

Lohjan kaupunki kilpailuttaa kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointihankkeiden arkkitehti- ja pääsuunnittelun etukäteen yksilöimättömissä rakennushankkeissa tarvittavaa arkkitehti- ja pääsuunnittelua varten vuosiksi 2024 - 2026. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiokaudella vuodeksi 2027. Tarjouskilpailun perusteella solmitaan kolmen (3) toimijan kanssa puitesopimus. Myöhemmin yksilöitäviin toimeksiantoihin valitaan sopimuskumppaneiden joukosta kokonaistaloudellisesti edullisin sopimuskumppani hankkeen ominaispiirteet ja sopimuskumppanin erityisosaaminen ja kokemus huomioiden. Tilaaja voi myös kilpailuttaa hankekohtaisesti suunnittelijat puitesopimuskumppaneiden joukosta. Tämä hankinta ei koske projektikohtaisesti toteutettavia isoja peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeita, joihin suunnittelijat valitaan aina erillisellä kilpailutuksella.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut