Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
479709
Hankinnan nimi
Jääkiekkokaukalon laitaelementtien materiaalit ja tarvikkeet
Päätöspäivämäärä
17.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin liikuntapalveluille jääkiekkokaukalon laitaelementtien materiaalien ja tarvikkeiden hankinnan. Joensuun kaupungin liikuntapalveluilla on tarve uusia jääkiekkokaukalon laitaelementit. Elementit uusitaan kaukalon entinen metallirunko hyödyntäen. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Stark-Suomi Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat