Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023451989
Hankinnan nimi
Luontoselvitysten, hulevesisuunnittelun sekä maisemasuunnittelun ja -selvitysten asiantuntijapalvelut, 3 puitejärjestelyä
Päätöspäivämäärä
23.11.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

AFRY Finland Oy - LUONTOSELVITYKSET - HULEVESISUUNNITTELU - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Aino Landscaping Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Arkkitehdit Soini Horto Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Azalea Maisemasuunnittelu - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Destia Oy, Asiantuntijapalvelut - HULEVESISUUNNITTELU - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Faunatica Oy - LUONTOSELVITYKSET FCG Finnish Consulting Group Oy - LUONTOSELVITYKSET - HULEVESISUUNNITTELU - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Geopalvelu Oy - HULEVESISUUNNITTELU INARO Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Insinööritoimisto Vevira Oy - HULEVESISUUNNITTELU - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Kymijoen vesi ja ympäristö ry - LUONTOSELVITYKSET LOCI maisema-arkkitehdit Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Okulus Oy, arkkitehtitoimisto Okulus - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Pihamaina - LUONTOSELVITYKSET - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Proxion Plan Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Ramboll Finland Oy - LUONTOSELVITYKSET - HULEVESISUUNNITTELU - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Sitowise Oy - LUONTOSELVITYKSET - HULEVESISUUNNITTELU - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Sweco Finland Oy - HULEVESISUUNNITTELU - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Watec - HULEVESISUUNNITTELU Viherkuutio Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET WSP Finland Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET VSU maisema-arkkitehdit Oy - MAISEMASUUNNITTELU JA -SELVITYKSET Ympäristösuunnittelu Enviro Oy - LUONTOSELVITYKSET

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut