Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
474717
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin siltojen asiantuntijapalvelut
Päätöspäivämäärä
23.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin siltojen asiantuntijapalvelujen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2025 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.01.2026 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Sweco Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut