Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
477431
Hankinnan nimi
Kouluterveyskyselyn tulosten analysointipalvelu
Päätöspäivämäärä
27.11.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

NHG Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta)
Hankintalaji
Palvelut