Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
481670
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Kiteen alueella
Päätöspäivämäärä
29.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti toimipisteiden ruokakuljetuksien hankinnan Kiteen alueella sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.5.2024 + yhden (1) - seitsemän (7) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) - seitsemällä (7) kuukaudella aikavälillä 01.06.2024 - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Päätös optiokauden pituudesta tehdään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja optiokauden pituudesta ilmoitetaan kirjallisesti. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kahta (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Transport Pihlajakangas Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut