Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
475821
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin laboratoriopalvelut ja maaperätutkimukset
Päätöspäivämäärä
30.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin laboratoriopalvelujen ja maaperätutkimusten hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2025 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.01.2026 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tehtäväalueelle valitaan laboratoriopalveluihin kaksi (2) konsulttia ja maaperätutkimuksiin kaksi (2) konsulttia, joiden kanssa tehdään puitesopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: - Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. hinta, kilometrikorvaus, resurssit ja aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

Valitut toimittajat

Mitta Oy - POS2: Maaperätutkimukset (alv 0 %) Ramboll Finland Oy - POS1: Laboratoriopalvelut (alv 0 %) Suomen GPS-Mittaus Oy - POS2: Maaperätutkimukset (alv 0 %) - POS1: Laboratoriopalvelut (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut