Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
475479
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin kunnallistekniikan kokonaissuunnittelu
Päätöspäivämäärä
1.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2025 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.01.2026 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja valitsee toimittajan toimeksiantoon hankkeen resurssitarpeiden perusteella. Tilaajalla on myös mahdollisuus minikilpailuttaa hankkeen toteuttaja puitesopimustoimittajien kesken suurimmissa hankkeissa. Mahdollisissa minikilpailutuksissa toimittajat valitaan hinnan perusteella.

Valitut toimittajat

Destia Oy, Asiantuntijapalvelut Ramboll Finland Oy Sitowise Oy

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut