Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
476791
Hankinnan nimi
Rännitie 1, asuinkerrostalon KVR-urakka, Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot
Päätöspäivämäärä
4.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rännitie 1 uudisrakennuksen KVR-urakan hankinnan. Hanke käsittää Kiinteistö Oy:n 3-kerroksisen asuinkerrostalon KVR-urakan täysin valmiiksi saatettuna tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitun mukaisesti. Urakkaan sisältyy tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset valmistelevat työt. Hankkeelle on haettu ARA:n rahoitusta ja hankinta on ehdollinen. Hanke käynnistyy, mikäli ARA hyväksyy hankkeen toteutuksen ja myöntää hankkeelle riittävän rahoituksen. Hankkeen toteutusmuotona (= Urakkamuotona) on kiinteähintainen KVR-urakka, jossa KVR-urakoitsija huolehtii suunnittelusta, rakennuslupien hankkimisesta ja rakentamisesta toimien kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. KVR-urakoitsija vastaa rakennushankkeen tarvitsemista työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista. Hankkeessa rakennetaan uusi 3-kerroksinen asuinkerrostalo, joka täyttää ARA-rahoituksen sekä tilaajan asettamat ehdot. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka