Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
468873
Hankinnan nimi
Kiinteistökatselmukset 2024-2025 (2027), Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
8.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistökatselmuksien hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1. - 31.12.2026 sekä 1.1. - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Toimittajiksi valitaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta ja tarjouspyynnön ehdot täyttänyttä yritystä. Tilaukset tehdään ensisijaisesti eniten pisteitä saaneelta yritykseltä. Mikäli toimittaja ei pysty toimittamaan tilausta, niin tilataan seuraavalta toimittajalta pistejärjestyksessä.

Valitut toimittajat

Forcit Consulting Oy (1.) Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy (2.) Suomen GPS-Mittaus Oy (3.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut