Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
472437
Hankinnan nimi
Muoviputket ja kaivot 2024-2028
Päätöspäivämäärä
14.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti muoviputkien ja kaivojen hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2026 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2027 - 31.12.2027 sekä 1.1.2028- 31.12.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, eli toimittajiksi valitaan kolme kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä, laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävää toimittajaa. Tilaajat tilaavat tuotteen ensisijaisesti puitejärjestelyn vertailussa ensimmäiseksi tulleelta toimittajalta, jonka tuoteluetteloon tarvittava tuote sisältyy. Mikäli ensimmäiseksi tullut toimittaja ei pysty toimittamaan tuotetta, tilataan tuote vertailussa seuraavaksi tulleelta. Mikäli toiseksi tullut ei pysty toimittamaan, tilataan vertailussa kolmanneksi tulleelta. Hankinnan ennakoitu arvo on noin 1 362 000 euroa sis. alv. 0 %.

Valitut toimittajat

DAHL SUOMI OY (2.) Onninen Oy (1.) Uponor Infra Oy (3.)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat