Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
468035
Hankinnan nimi
Voiteluaineet ja -öljyt
Päätöspäivämäärä
21.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti voiteluaineiden ja -öljyjen hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2027 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely kohderyhmää kohden, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinnan ennakoitu arvo on noin 50 000 euroa sis. alv. 0 %.

Valitut toimittajat

Nordica Oils Finland Oy - Moottoriöljyt (alv 0%) - Muut voiteluaineet ja -öljyt (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
30000,00