Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
462983
Hankinnan nimi
Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutos (Neuvottelukutsu)
Päätöspäivämäärä
13.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin kahden erillisen kaavan laatimisen hankinnan osallistumispyynnön 442332 ja sen liitteiden mukaisesti. Ko. osallistumispyyntö koski kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäistä vaihetta, jossa pyydettiin hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia lähettämään osallistumishakemuksen, jonka perusteella valitaan neuvotteluihin osallistujat. Ensimmäisestä vaiheesta tehtiin välipäätös 22.5.2023 ja tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valittiin kaksi ehdokasta neuvotteluvaiheeseen. Neuvottelukutsu 462983 / Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutos lähetettiin ehdokkaille 2.6.2023 ja sen perusteella sovittiin kummallekin ehdokkaalle neuvotteluajankohdat. Neuvottelujen jälkeen menettelyn on tarkoitus edetä siten, että tilaaja tarkentaa määrittelyjä ja jättää lopullisen tarjouspyynnön, joka osoitetaan kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä vielä mukana oleville ehdokkaille. Hankintasopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Neuvottelukierros
Hankintalaji
Palvelut