Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
474878
Hankinnan nimi
Rääkkylän kunnan työkonepalvelut 2023-2025
Päätöspäivämäärä
14.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rääkkylän kunnan työkonepalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2023 - 30.11.2025 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.12.2025 - 30.11.2026 + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.12.2026 - 30.11.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta koskee omarakentamisessa ja yleisten alueiden kunnossapidossa sekä hoidossa tarvittavia töitä. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta. Tarjoukset jätetään työkonekohtaisesti ja kuhunkin osa-alueeseen valitaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta tarjousta. Mikäli sama työkone on käytössä useammalla eri yrityksellä ja tarjoajat tarjoavat täsmälleen samaa konetta samaan osa-alueeseen, niin saman koneen osalta vain yhteispisteiltään korkeampi tarjous valitaan ja muita samaa konetta koskevia tarjouksia ei valita samaan osa-alueeseen.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka