Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023452321
Hankinnan nimi
Asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä sekä sähköinen arkisto (järjestelmäkokonaisuus SaaS-palveluna)
Päätöspäivämäärä
19.12.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus

Kotkan kaupunki (hankintayksikkö, tilaaja) pyytää tarjouksia SÄHKE2-suosituksen, lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) ja arkistolain (831/1994) sekä sitä täydentävien arkistolaitoksen (nyk. Kansallisarkiston) määräysten vaatimukset täyttävän asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmän sekä sähköisen arkiston (myöhemmin järjestelmäkokonaisuus) toimittamisesta SaaS -palveluna (Software as a Service) tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan lähtökohtana on käyttöpalveluna toimitettava, kaikilta osin tuotantokäytössä oleva valmisjärjestelmäkokonaisuus. Hankintasopimus tehdään yhden, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan (toimittaja) kanssa. Osa-tarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei sallita.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat