Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
484990
Hankinnan nimi
Viestintä- ja markkinointipalveluiden strateginen kumppanuus ja bränditoimistopalvelut 2024 (Lopullinen tarjouspyyntö)
Päätöspäivämäärä
20.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin ja sen konserniyhtiöiden viestintä- ja markkinointipalvelujen strategisen kumppanuuden ja bränditoimistopalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.1.2026 - 31.12.2026 sekä 1.1.2027 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena ovat Joensuu-konsernin viestintä- ja markkinointipalvelujen strateginen kumppanuus ja bränditoimistopalvelut. Palvelut sisältävät konsernistrategian tai konserniyhtiöiden strategioihin pohjautuvien tavoitteiden mukaista viestinnän ja markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista sekä yhtenäisen brändin ja alabrändien kehittämistä. Palveluissa on kyse uusien kokonaisuuksien suunnittelusta, mutta myös jo toteutettujen brändien ja visuaalisten ilmeiden soveltamisesta sekä eteenpäin kehittämisestä. Hankinta toteutettiin kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä. Ensimmäisessä vaiheessa osallistumishakemuksen jättäneistä ehdokkaista valittiin välipäätöksellä (pvm 30.10.2023) kolme (3) ehdokasta neuvotteluvaiheeseen. Neuvottelut pidettiin Joensuussa 22.11.2023. Neuvottelujen yhteydessä ehdokkaat esittivät neuvottelukutsun mukana saatujen arviointiperusteiden ja ohjeistuksen pohjalta (kirjallisesti ja suullisesti) pienimuotoisen toimintasuunnitelman, josta annetaan pisteet tämän päätöksen yhteydessä. Neuvottelujen jälkeen ehdokkaille lähetettiin lopullinen tarjouspyyntö, jonka perusteella tällä hankintapäätöksellä valitaan yksi (1) palveluntuottaja sopimuskumppaniksi.

Valitut toimittajat

Ellun Kanat Oy -

Hankinnan tyyppi
Rajoitettu hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut