Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
485270
Hankinnan nimi
Haapajoen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2024 / kiviainesten toimitukset
Päätöspäivämäärä
21.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiviainesten toimitusten hankinnan Haapajoki 2024 -urakkaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 8.1.2024. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka-alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5.2024, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö). Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön mukana olevan "Haapajoki_ 2024_urakkaraja" liitteen mukaiset alueet, eli rakennettavana on Vanttuu- ja Sormustinkuja. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka