Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
477429
Hankinnan nimi
Liperin kunnan työterveyshuoltopalvelut
Päätöspäivämäärä
22.12.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan henkilökunnan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten kaikkien lakisääteisten ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalvelujen (Kelan korvausluokka 1) ja tarjouspyynnössä määriteltyjen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten työterveyspainotteisten yleislääkäritasoisten sairaanhoidon palvelujen (Kelan korvausluokka 2) sekä muiden tarjouspyynnössä määriteltyjen palvelujen tuottamisen hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2024 - 31.3.2026 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.4.2026 lähtien, ellei tilaaja tai sopimustoimittaja irtisano sopimusta päättymään määräaikaisen sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se on tehtävä viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu 1.4.2026 alkaen sovelletaan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa määräaikaisen sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, mikäli sitä ei ole irtisanottu päättymään määräaikaisen sopimuskauden loppuun. Jos työterveyshuollon lainsäädännössä tai Kelan työterveyshuollon korvauksissa tapahtuu sopimuskauden aikana merkittäviä muutoksia, on Pohjois-Karjalan hankintatoimella oikeus irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Kyseessä on hankintalain liitteessä E tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Valitut toimittajat

Siun työterveys Oy

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut