Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023480399
Hankinnan nimi
Katu- ja liikennesuunnittelun asiantuntijapalvelut, puitejärjestelyt
Päätöspäivämäärä
5.1.2024
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

A-Insinöörit Civil Oy - LIIKENTEEN SUUNNITTELU - KATUJEN YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU FCG Finnish Consulting Group Oy - KATUJEN YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU FINNMAP Infra Oy - LIIKENTEEN SUUNNITTELU FLOU Oy - JOUKKOLIIKENTEEN JA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SUUNNITTELU Kymen Sipti Oy - KATUJEN YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU Linea Konsultit Oy - JOUKKOLIIKENTEEN JA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SUUNNITTELU - LIIKENTEEN SUUNNITTELU Ramboll Finland Oy - JOUKKOLIIKENTEEN JA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SUUNNITTELU Sitowise Oy - KATUJEN YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU - LIIKENTEEN SUUNNITTELU - JOUKKOLIIKENTEEN JA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SUUNNITTELU WSP Finland Oy - JOUKKOLIIKENTEEN JA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SUUNNITTELU - KATUJEN YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU - LIIKENTEEN SUUNNITTELU

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut